GDPR

Zde jsou popsány zásady a podmínky, za kterých společnost 4G eval s.r.o., IČ: 04744683, se sídlem Pod Havlínem 217, 156 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 252777 (dále také jen „společnost“) přistupuje k obecnému nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – dále také jen „GDPR“) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které nahrazuje Nařízení (EU) 2016/679.

Společnost shromažďuje osobní údaje, které jsou uváděny při objednávce služeb, uzavírání smluv nebo také výběrovém řízení na pracovní pozici ve společnosti. Dále společnost shromažďuje údaje uvedené v životopisech expertů, kteří se společností pracují, pracovali nebo projevili zájem spolupracovat v budoucnu. Experti, kteří poskytli údaje společnosti mohou jakékoliv informace v nich obsažené na základě svých práv změnit, vymazat atp. (viz níže – práva subjektu údajů).

Jedná o následující údaje:

 • Fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, případně LinkedIn, Skype kontakt případně další kontaktní údaje;
 • Údaje o odborné způsobilosti, pracovních zkušenostech a nárocích;
 • Právnické osoby: obchodní jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, bankovní spojení.

Osobní údaje jsou používány pouze k účelu, ke kterému existuje právní titul, a pro který byly poskytnuty. Po vypršení účelu zpracování, ke kterému byly poskytnuty, budou odstraněny.

Osobní údaje jsou využívány při:

 • vyhledávání pracovních příležitostí a přípravě projektů
 • sjednávání smluvních vztahů a při plnění těchto smluv;
 • výzvě k pracovní pohovoru, schůzkách nebo školení.

Údaje jsou uloženy v souladu s nařízením GDPR, přičemž k údajům mají pro výše zmíněné účely přístup výhradně zaměstnanci společnosti a pověřený správce webové stránky. Údaje nebudou poskytovány třetím stranám.

Práva subjektu údajů jsou následující:

 • právo na informace o zpracování (čl. 13 a 14 nařízení GDPR);
 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR);
 • právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR);
 • právo na odstranění záznamu (čl. 17 nařízení GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR);
 • právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR);
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 nařízení GDPR).

Ochrana dat v otevřených sítích

Výslovně zdůrazňujeme, že úplná ochrana dat v otevřených sítích, jako je internet, nemůže být zajištěna. Toto se týká vašich osobních údajů, které poskytujete prostřednictvím chatu, e-mailů a webových stránek společnosti.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou předmětem kontroly. Případné změny zveřejňujeme na této webové stránce.

Datum poslední aktualizace: 2.4.2020

News

21 February 2024
Diaconia ECCB - Center of Relief and Development, signed a contract with 4G eval for the Evaluation of the project Strengthening of self-dependence of Ukrainian refugees in the Czech Republic.
more
19 January 2024
Under the Cooperation Agreement for the Decentralised Evaluations LTA, WFP, signed between ICON-INSTITUT GmBH (Consortium Leader) and 4G eval s.r.o. (Partner) on 14 April 2023, the assignment Decentralized Evaluation Services (DE) of School Feeding Modalities Applied in Armenia from 2018 – 2023 started in January 2024.
more
23 July 2023
Caritas Czech Republic signed a contract with 4G eval for the evaluation a project supported by a grant from the Czech Development Agency entitled Dialogue for a Global Society.
more
08 June 2023
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic signed a contract with 4G eval s.r.o. for the Priority Sector Evaluation: Inclusive Social Development/Education (Cambodia).
more
14 April 2023
A Cooperation Agreement for the Decentralised Evaluations LTA, WFP, was signed between ICON-INSTITUT GmBH (Consortium Leader) and 4G eval s.r.o. (Partner) on 14 April 2023.
more
08 July 2022
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic signed a contract with 4G eval s.r.o. for the Evaluation of two projects in the sector of Inclusive Social Development in Moldova funded under the Foreign Development Cooperation of the Czech Republic.
more