4G eval s. r. o. - je specializovaná konzultační firma se sídlem v Praze, České republice. Působíme celosvětově a nabízíme našim klientům komplexní skálu služeb v oblasti monitoringu a evaluací, vody a sanitace, životního prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje a prevence a připravenosti na mimořádné situace.

4G eval s. r. o. dodržuje zásady a podmínky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – tzv. - nařízení k GDPR.

more

 

Water and sanitationSocial development
EnvironmentMonitoring and evaluation